Ben ik emotioneel afhankelijk?

Emotioneel-afhankelijk

Share This Post

Zoek jij vaak bevestiging bij of goedkeuring van je partner? Vraag je je vaak af of je wel goed genoeg bent? Vind je het moeilijk om je eigen mening te uiten? En voel je je alleen maar goed als je openlijk gezien, geaccepteerd en gewaardeerd wordt door anderen? Slaat de zelftwijfel toe wanneer dit er niet is? En schaam je je om hier met anderen over te praten? Dan kan het zijn dat je emotioneel afhankelijk bent van belangrijke anderen.

In deze blog lees je wat emotionele afhankelijkheid is en hoe je het herkent, hoe het ontstaat en wat er nodig is om emotioneel onafhankelijker te worden. Wanneer ik het heb over emotioneel afhankelijk van iemand zijn, dan gaat het over de ongezonde vorm van afhankelijkheid. Hoewel het niet makkelijk is, is het heel duidelijk welke weg je te gaan hebt naar emotionele onafhankelijkheid. Een weg die ook voor jou zeer de moeite waard is.

Wat is emotionele afhankelijkheid?

Bij emotionele afhankelijkheid laat je je geluk afhangen van externe factoren. Je voelt je alleen maar goed als je gewaardeerd, geliefd en gezien wordt door je partner, vrienden, door je ouders, op het werk, etc. Wanneer de mensen om je heen dit niet regelmatig zeggen of laten merken, voel je je onzeker. Je twijfelt vaak aan jezelf en komt steeds verder af te staan van je gevoel. Je hebt anderen nodig om te vertellen wat goed voor je is. De basisgedachte is: ik ben pas oké als anderen mij oké vinden.

Angst voor afwijzing ligt ten grondslag aan emotionele afhankelijkheid. Als kind heb je verschillende overlevingsmechanismen ontwikkeld om niet afgewezen te worden en dit hoort bij de normale ontwikkeling. Zo heb je misschien geleerd om het anderen naar de zin te maken, alles perfect te doen en de mening van de ander belangrijker te maken dan je eigen mening. Ook speelt vaak dat het moeilijk is om voor jezelf op te komen. De ene persoon kan bij het ouder worden, de overlevingsmechanismen loslaten of er goed mee omgaan, terwijl de ander er in vast loopt.

Hoe herken je emotionele afhankelijkheid?

Ik kan me voorstellen dat je graag wilt weten of je emotioneel afhankelijk bent. Hieronder som ik een aantal kenmerken op van emotionele afhankelijkheid. Deze lijst is uiteraard niet volledig.

 • Je maakt jezelf kleiner of ondergeschikt aan anderen (partner, familie, vrienden, collega’s). Je voelt je hulpeloos en slachtoffer.
 • Jij vindt dat jouw behoeften en verlangens er niet toe doen, net als jouw mening. Vaak weet je niet waar je behoeften en verlangens liggen en zeg je dat je geen mening hebt.
 • De behoeften van anderen zijn belangrijker en bent geneigd tot please gedrag.
 • Je denkt dat anderen het altijd beter weten. Dit geldt ook voor wat goed is voor jou.
 • Je vindt het belangrijk wat anderen van je vinden (ook onbekenden)
 • Je hebt vaak aandacht, waardering, liefde van anderen nodig en wilt graag gezien worden. Na een tijdje blijkt dat wat je van anderen krijgt, nooit genoeg is. Het kan de leegte niet opvullen. En we voelen ons nooit beter over onszelf.
 • Je vraagt je vaak af of je wel goed genoeg bent voor de ander.
 • Je leven draait (grotendeels) om de ander. Je wilt het liefst alles samen doen en bent snel van slag als je partner graag iets alleen of met anderen wil doen.
 • Je vraagt vaak om bevestiging (bv doe ik het wel goed? Hou je nog wel van mij?). Wanneer je dit krijgt, voel je je een tijdje goed en wanneer je dit niet krijgt voel je je slecht over jezelf.
 • In combinatie met bovenstaande punten heb je een gebrek aan zelfvertrouwen en lijd je aan voortdurende zelftwijfel.
 • Je vindt dat anderen verantwoordelijk zijn voor het invullen van je (emotionele) behoeften. En hoe meer je dat doet, hoe groter de behoefte wordt om dit van anderen te krijgen. Vaak is dit een onbewust proces.
 • Je vat kritiek persoonlijk op en voelt je snel aangevallen.
 • Je voelt je snel afgewezen.
 • In sommige opzichten en in sommige situaties voel je je nog kind.
 • Emotionele afhankelijkheid kan angstgevoelens en somberheid oproepen.

Wanneer naast bovengenoemde punten sprake is van (volledige) vervloeiing met je partner (daarvan is sprake wanneer je geen eigen identiteit meer hebt), en dat je het nodig hebt om nodig te zijn, waarbij je je partner afhankelijk van jou maakt en jij afhankelijk bent van die afhankelijkheid, dan kan sprake zijn van codependentie.

Codependent gedrag ontstaat vaak in reactie op een hechtingstrauma, wanneer sprake is van emotionele verwaarlozing en/of wanneer sprake was van verslaving in je gezin van herkomst. Ook bij misbruik, mishandeling, en onvoorspelbaar gedrag kan codependentie ontstaan. Een kenmerk van codependentie in een relatie is bijvoorbeeld dat je niet in staat bent om een relatie te beëindigen ondanks dat je weet dat de relatie ongezond voor je is. Heb je het idee dat bij jou codependentie speelt? Maak dan een afspraak met een therapeut die gespecialiseerd is in codependentie en relatieverslaving. Kijk eens op www.relatieverslaving.com of Instituut voor Codepententie voor meer informatie.

Gezonde emotionele afhankelijkheid

Ik kan me voorstellen dat je door de lijst scrolt en denkt: ja dit doe ik ook wel eens. Ben ik dan emotioneel afhankelijk? In elke relatie, of het nu een liefdesrelatie is of een werkrelatie, is er altijd een bepaalde mate van wederzijdse afhankelijkheid. Het is natuurlijk heel fijn om van je partner te horen dat hij van je houdt, of een mooi compliment te ontvangen van je leidinggevende. Het verschil tussen gezonde en ongezonde afhankelijkheid is dat bij gezonde afhankelijkheid sprake is van nodig hebben maar wel zonder kunnen. Bij ongezonde afhankelijkheid kunnen we vaak niet buiten de liefde, waardering, complimenten en bevestiging van anderen en voelen we ons ellendig als we dat niet krijgen.

Emotioneel-afhankelijk

Hoe ontstaat emotionele afhankelijkheid?

Meestal ligt de bron van emotionele afhankelijkheid in iemands jeugd. Wellicht heb je meerdere ervaringen met afwijzing gekend en ben je daarom bang om verlaten te worden. Vaak was er in het gezin geen oog voor jouw behoeften en deed jouw mening er niet toe. Soms ook hadden je ouders een duidelijk beeld van hoe je moest zijn; op welke sport je zat, naar welke middelbare school je ging, welke vrienden je had. En als je daar tegenin ging, was er geen ruimte voor wat jij wilde. Alles was al voor je uitgedacht. Je hebt dan vaak niet geleerd te voelen waar je behoefte aan had of een eigen mening ontwikkeld. Ook speelt een gebrek aan eigenwaarde meestal een rol.

De mate waarin je nu emotionele afhankelijkheid ervaart, wordt veroorzaakt door de dynamiek in je relatie(s). Stel, je hebt een partner die in zijn of haar doen en laten op een van je ouders lijkt. En van deze ouder kreeg je weinig complimenten of bevestiging. Dan is de kans groot dat je in je relatie het patroon herhaalt dat je ontwikkelde in je jeugd om wél de bevestiging te krijgen die je toen nodig had. Dit is de reden waarom je je in de ene relatie, vriendschap of werkomgeving afhankelijker voelt dan in de andere.

Emotionele afhankelijkheid is een plaatsvervangende behoefte

Zoals je gezien hebt, maak je bij emotionele afhankelijkheid de ander verantwoordelijk voor het invullen van jouw (emotionele) behoeften. De emotionele behoeften die we proberen in te vullen zijn echter plaatsvervangende behoeften. Daarmee proberen we alsnog de behoeften te vervullen die wij in onze kindertijd gemist hebben maar wel nodig hadden. Denk hierbij aan belangrijke basisbehoeften als veilig zijn, gewenst, gehoord, gezien, geaccepteerd, geliefd en gewaardeerd worden.

Onze ouders hebben dit ons niet bewust ontzegd. Zij hebben je opgevoed met de wijsheid die zij toen hadden. Net als dat je als kind er alles aan doet om veilig en niet afgewezen te worden, wil het overgrote deel van de ouders ook dat hun kind veilig is en niet wordt afgewezen door de buitenwereld. En dit vraagt om aanpassing aan geldende normen (zowel thuis als in de maatschappij). Dit gaat nu eenmaal gepaard met kleine krasjes op je ziel en het ontstaan van overlevingsmechanismen.

We kunnen niet meer krijgen wat we nooit gekregen hebben

Het is voor sommige mensen moeilijk te accepteren dat we niet meer kunnen krijgen wat we als kind niet gekregen hebben, en dan bedoel ik in emotioneel opzicht. Dit heeft zich nu eenmaal in het verleden afgespeeld en dat kan niet teruggedraaid worden. Ook is het zo dat anderen niet kunnen voorzien in onze emotionele behoeften. Dit kunnen wij alleen maar zelf doen. En dan gaat het om de behoeften die wij nu hebben en niet om de behoeften die we als kind gemist hebben.

Waarom is het belangrijk om te werken aan je emotionele onafhankelijkheid?

Je zult het met me eens zijn dat de mening van je partner, familie en vrienden ertoe doet. En dat het ook fijn is om steun te hebben van mensen in je omgeving. Toch is het belangrijk om niet volledig emotionele afhankelijk te zijn. Pas dan kan er een gezonde balans zijn in relaties.

Wanneer je minder afhankelijk bent van de ander voor bevestiging en waardering, ben je ook minder gevoelig voor wat anderen, dus ook vreemden, van je vinden. Je staat steviger in je schoenen en bent niet bang om afgewezen te worden of de ander te verliezen. Je voelt je vrijer en onafhankelijker. En je hebt dan meer zelfvertrouwen; je vertrouwt op jezelf. En misschien wel het allerbelangrijkste: je kunt eindelijk jezelf zijn.

Emotionele onafhankelijkheid do’s

Om emotioneel onafhankelijker te worden is het nodig om zelfliefde te ontwikkelen. En een gezonde balans te vinden tussen geven en nemen in een relatie. Dat je dus leert om jezelf ook op 1 te zetten.


Hier volgt een lijstje met dingen die je kunt doen om emotioneel onafhankelijker te worden.

 • Werk aan een beter gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen én leer omgaan met onzekerheid.
 • Leer je behoeften en verlangens onderzoeken en uitspreken.
 • Neem verantwoordelijkheid voor wat je nodig hebt (Volwassenheid ontwikkelen).
 • Ga oefenen met je mening geven.
 • Ga oefenen met geen bevestiging vragen.
 • Creëer iets voor jezelf; ga bijvoorbeeld een cursus volgen, begin met mediteren of yoga, start met wandelen (eerst wat kort en steeds wat langer).
 • Balans vinden tussen zelfliefde en liefde die je van de ander krijgt.
 • Vertel je partner of andere belangrijke mensen dat je werkt aan je emotionele onafhankelijkheid en vraag hen om jou daarin te steunen. Relaties veranderen (meestal ten goede) wanneer je werkt aan je emotionele onafhankelijkheid; ook daarom is het belangrijk om dit te delen.
 • Word je dagelijks bewust van momenten waarop je geneigd bent om anderen verantwoordelijk te maken voor jouw behoeften (door bijvoorbeeld bevestiging te vragen). Hou hiervoor een dagboek bij.
 • Bevestig jezelf met affirmaties. Hang bijvoorbeeld een kaartje met een persoonlijke affirmatie op je spiegel, zodat je dit elke ochtend hardop tegen jezelf kan zeggen. Voorbeelden van affirmaties zijn: ‘ik ben goed zoals ik ben’, ‘ik accepteer mezelf zoals ik ben’ en ‘ik hou van mezelf’.
 • Plan tijd voor jezelf in om te werken aan je emotionele onafhankelijkheid.
 • Start met zelfcompassie (behandel jezelf zoals je een goede vriend zou behandelen) en zelfzorg (zorg als een goede ouder voor jezelf, geef jezelf wat je nodig hebt).
 • Accepteren dat mindere perioden bij het leven horen.
 • Zoek begeleiding van een therapeut of coach om je te ondersteunen in je proces naar emotionele onafhankelijkheid.

Als je al langere tijd emotioneel afhankelijk bent van anderen, is het niet makkelijk om van de ene op de andere dag minder afhankelijk te zijn. Kies een punt uit de lijst hierboven en ga ermee aan de slag, in kleine stapjes.

Emotionele onafhankelijkheid dont’s

Hieronder volgt ook een lijstjes van dingen die je zeker niet moet doen als je wil werken aan je emotionele onafhankelijkheid.

 • In het geheim werken aan je emotionele onafhankelijkheid. Als je er niemand over vertelt, is het niet makkelijk om je patronen te doorbreken.
 • Kritisch of boos worden op jezelf als het niet lukt om je patronen te doorbreken.
 • Alles zelf doen.
 • Bevestiging of goedkeuring vragen voor het feit dat je werkt aan je emotionele onafhankelijkheid.
 • Alles samen met je partner willen doen, dus alleen een gezamenlijk leven hebben.
 • Werken aan je emotionele onafhankelijkheid zien als een tijdelijk projectje.
 • Geloven dat je het niet waard bent om emotioneel onafhankelijk te zijn.
 • De ander nog steeds verantwoordelijk houden voor jouw behoeften en daarin verwijten maken als je niet krijgt wat je nodig hebt.
 • In je comfortzone blijven, verwachten dat het makkelijk zal zijn.
 • Geloven dat je altijd gelukkig bent als je emotioneel niet meer afhankelijk bent.

In het kort

In deze blog heb je gelezen wat emotionele afhankelijkheid is, hoe je het herkent en hoe het ontstaat. Ook heb je de do’s en dont’s gelezen die je kunnen helpen bij het werken aan je emotionele onafhankelijkheid.

Om emotioneel onafhankelijker te worden is het dus nodig om te leren dat je jezelf gaat voorzien in je eigen emotionele behoeften. Dit betekent dat je niet meer de energie steekt om dit te krijgen van anderen, maar dat je dit jezelf gaat geven. Dus jezelf gaat zien, leren waarderen, accepteren, voor jezelf gaat zorgen en van jezelf gaat houden.

Verder lezen?

Speelt emotionele afhankelijkheid in jouw leven, lees dan hier de blog ‘waarom we zo bang zijn voor wat anderen van ons vinden’. Of lees hier alles over ‘Leven met je Innerlijke Criticus’.

Wat ik je bied

Wil jij onder begeleiding werken aan je emotionele onafhankelijkheid? Steviger in je schoenen staan en ontdekken wat jouw eigen behoeften zijn en hoe je jezelf hierin kunt voorzien? Echt jezelf kunnen zijn? Of wil je aan de slag met zelfcompassie en zelfzorg? Mensen die ik heb begeleid, vertellen dat ze meer rust, vertrouwen en ontspanning ervaren.

Lees hier meer over het maatwerk coachtraject of plan hieronder direct een gratis kennismakingsgesprek in.

MEER
BLOGS

Zelfvertrouwen-vergroten

Je zelfvertrouwen vergroten

Voel je je vaak onzeker en wil je je zelfvertrouwen vergroten? Het vergroten van zelfvertrouwen staat vaak bovenaan het lijstje van mensen die zich onzeker voelen. Helaas stranden veel pogingen om aan zelfvertrouwen te werken meestal na een paar weken. Dit komt omdat mensen die onzeker zijn, geloven dat ze

Lees verder »
Een-bal-onder-water-drukken

Wat niemand je vertelt over onzekerheid

‘Ik wil zo graag af van die onzekerheid’, verzucht een cliënt in een van onze coachingsgesprekken. Ik kan het me voorstellen. Het is toch ook geen pretje? Die eeuwige twijfel aan jezelf. Bang voor wat anderen van je vinden. Doe ik het wel goed? Ben ik wel leuk genoeg? Zweet

Lees verder »
Slechtnieuwsgesprek

Hoe breng jij een moeilijke boodschap?

In gesprekken die ik voer met leidinggevenden hoor ik vaak hoe moeilijk zij het vinden om slecht nieuws te brengen. Daarmee bedoel ik boodschappen als: de beloofde promotie gaat niet door, je contract wordt niet verlengd of ik vind jouw functioneren onvoldoende en wil afscheid van je nemen. Vaak wordt

Lees verder »
Emotioneel-afhankelijk

Ben ik emotioneel afhankelijk?

Zoek jij vaak bevestiging bij of goedkeuring van je partner? Vraag je je vaak af of je wel goed genoeg bent? Vind je het moeilijk om je eigen mening te uiten? En voel je je alleen maar goed als je openlijk gezien, geaccepteerd en gewaardeerd wordt door anderen? Slaat de

Lees verder »
Onzeker-als-leidinggevende-1

11 signalen dat je onzeker bent als leidinggevende

Of je nu beginnend leidinggevende bent of al langer een team aanstuurt, het is heel normaal dat je af en toe onzeker bent. Er komt namelijk nogal wat kijken bij goed leidinggeven. Werken met mensen kan complex zijn. Als manager heb je vaak een breed takenpakket. Soms combineer je dit

Lees verder »
Door-de-mand-vallen-impostersyndroom

Door de mand vallen

Vrees jij dat je binnenkort door de mand valt? En dat iedereen zal ontdekken dat je ‘maar wat doet’ en dus helemaal niet zo goed bent als zij denken? En geloof je dat je de enige bent die daar last van heeft? Dan help ik je uit je droom. Maar

Lees verder »
Effectief-communiceren-coach

Effectief communiceren met de 3 deuren van paul ware

Je bent al jaren leidinggevende en bent gewend om gesprekken te voeren met je medewerkers. Je wil graag leren om effectief te communiceren. Je merkt namelijk dat je in gesprekken met de ene medewerker veel verder komt dan met de andere. Met de één communiceer je makkelijk, je boodschap wordt

Lees verder »
Bang-voor-wat-anderen-van-ons-vinden

Waarom we zo bang zijn voor wat anderen van ons vinden

Ik sta inmiddels in mijn derde outfit voor de spiegel. De vorige twee outfits zijn al vakkundig afgekeurd door mijn Innerlijke Criticus. Ook bij wat ik nu aan heb, heeft mijn Innerlijke Criticus zijn bedenkingen. Oké, het topje staat me goed maar ik moet toegeven dat ‘ie wel wat gekreukt

Lees verder »
Lekker-in-je-vel-coach

In 5 stappen weer lekker in je vel

Voel je je ontregeld omdat je niet lekker in je vel zit? Voel je je niet jezelf op dit moment? En ben je bang dat als je niets doet, dat de situatie verder verslechtert? Als je mijn vorige blog ‘niet lekker in je vel zitten‘ hebt gelezen, weet je dat

Lees verder »
Leren-loslaten

Leren loslaten voor meer rust en ontspanning

Er is een tijd geweest dat ik een abonnement had op de controle hebben. 😂 Het gaf me een prettig gevoel om mezelf en mijn omgeving ‘te controleren’. Dagenlang kon ik piekeren over hoe die ene opmerking bedoeld was. Of wat anderen van me vonden. En boos en teleurgesteld was

Lees verder »
Zelfvertrouwen-coaching

Zelfvertrouwen coaching

Je bent op deze plek terecht gekomen omdat je informatie over of begeleiding zoekt bij het vergroten van je zelfvertrouwen. Wellicht vraag je je af of een coach wel de juiste persoon is om je te begeleiden. Of wil je graag weten wat je kunt verwachten van zelfvertrouwen coaching. Op

Lees verder »
Afgewezen-worden

Waarom je je zo snel afgewezen of gekwetst voelt

Voel jij je snel afgewezen of aangevallen?    Trek jij je kritiek van anderen sterk aan?    Voel je je snel bekritiseerd, ook al is dat waarschijnlijk niet zo bedoeld?   En voel je je door kritiek of afwijzing dagenlang van slag? Dan ken je ook wel de rollercoaster van

Lees verder »
Niet-lekker-in-je-vel-zitten

Niet lekker in je vel zitten

Zit je al een tijdje niet lekker in je vel?  Heb je het gevoel dat je niet jezelf bent?  En weet je niet hoe het komt? Of hoe je je weer beter kunt voelen?  Voel je je schuldig naar je omgeving omdat je niet de persoon bent die je wil zijn?

Lees verder »
Coach-zelfvertrouwen

Onzekerheid herkennen bij je medewerkers

Het is vrij normaal om je af en toe onzeker te voelen. Alleen wanneer de onzekerheid iemand ernstig belemmert is het belangrijk om daar iets aan te doen. Als resultaat van langdurige onzekerheid kan namelijk op termijn  eenzaamheid, een depressie of een burn-out ontstaan. Daarom is het belangrijk dat een probleem

Lees verder »
Innerlijke-Criticus

Leven met je innerlijke criticus

Heb jij ook zo’n kritische innerlijke stem die wie je bent en wat je doet met de grond gelijk maakt?  Die snoeihard is in zijn commentaar over hoe je eruitziet. Over wie je vrienden zijn (als hij al denkt dat je ooit vrienden krijgt). En hoe je presteert. En hij

Lees verder »
Verlatingsangst

Verlatingsangst: oorzaken, gevolgen en aanpak

Ben je bang dat je partner je op elk moment kan verlaten, ofwel in de steek kan laten? Of heb je de irreële angst dat je partner plotseling ernstig ziek wordt of overlijdt? Dan kan het dat je last hebt van verlatingsangst, ook wel separatieangst genoemd. In dit artikel lees

Lees verder »
Voice-Dialogue-Coach

Voice Dialogue: een bus vol ikken

Heb je het idee dat jij niet zelf achter het stuur zit van jouw leven maar dat jouw leven wordt bepaald door een drammer, een pleaser, een perfectionist of een innerlijke criticus? Terwijl jij zelf lijdzaam toekijkt hoe je leven zich ontvouwt? Volgens Hal en Sidra Stone (bedenkers van de

Lees verder »
Omgaan-met-afwijzing-sollicitatie

Omgaan met afwijzing na een sollicitatie

Stel dat je niet meer zo uit het veld geslagen zou zijn na een afwijzing op een sollicitatie?  Dat zou toch fijn zijn? Of niet?  Zelf heb ik zowel aan de ene als aan de andere kant van de sollicitatietafel gezeten. En als ik de sollicitant was, was dat met wisselend

Lees verder »
Stoppen-met-piekeren

Stoppen met piekeren

Vroeger kon ik veel en vooral langdurig piekeren. Waarover? Over van alles en nog wat. Ik was vooral bekend met ‘wat als..’. Je weet wel; de beren op de weg die je bedenkt en die vervolgens nooit langskomen (gelukkig 😃). Het enige wat het piekeren me opleverde was een hoop

Lees verder »
Gaslighting

Gaslighting in je relatie

‘Vroeger was ik niet zo onzeker’, vertelt Vera mij emotioneel tijdens het intakegesprek. ‘Nu twijfel ik continu aan mezelf en heb ik bevestiging nodig van mijn vriend. In het begin was hij heel vriendelijk en liefdevol maar de laatste tijd maken we om alles ruzie. Ik merk dat hij liegt

Lees verder »
je-welkom-voelen

Waarom je je niet welkom of gewenst voelt

Net teruggekomen van een heerlijke vakantie op Lefkas, een eiland met een brug verbonden aan het vaste land van Griekenland, geniet ik nog na van de indrukken die ik heb opgedaan. We verbleven in een kleinschalig appartementencomplex, gerund door 2 broers onder het toeziend oog van hun moeder. We werden

Lees verder »
Onzekerheid-overwinnen

Onzekerheid overwinnen

Je bent onzeker en dat is geen fijn gevoel, toch?  Transpireren, versnelde ademhaling, een droge mond, een naar gevoel in je buik; allemaal stressreacties van het lichaam wanneer je je onzeker voelt.  Het zijn dit soort sensaties die je liever niet voelt. En die bovendien lijken te wijzen op opkomend

Lees verder »
Stress-verminderen-coach

Stress verminderen in 3 stappen

Stress; iedereen heeft er wel eens last van. En dat is niet erg. Stress hoeft namelijk niet ongezond te zijn. Het kan je helpen om tot een prestatie te komen, om je doel te bereiken en dit kan je dan ook energie geven. Wanneer je echter langdurig wordt blootgesteld aan

Lees verder »
Carriereswitch-maken

Wat je moet weten over een carrièreswitch maken

‘Pff, ik moet er niet aan denken dat ik nog 25 jaar dit werk moet doen’, verzucht Carli. ‘Maar ja, wat dan wel?’ Onzeker kijkt ze me aan. Ik kom dit vaker tegen; mensen die tegen overspannenheid aanzitten omdat ze te lang gedaan hebben waar ze niet gelukkig van worden.

Lees verder »
Stress-coach-woerden

Thema werkstress: Voorkomen is beter dan genezen

Wie ervaring heeft met een medewerker die burn-out is geraakt weet het. Het proces van terugkeer naar het werk is meestal lang en moeizaam. Zowel voor de betrokken medewerker als voor het team en jou als leidinggevende. Voorkomen is beter dan genezen dus. Creëer een positieve omgeving waar mensen graag

Lees verder »
Werkstress-coach-Woerden

Thema werkstress: Jouw gedrag bepaalt de norm in het team

Mails versturen in het weekend, altijd bereikbaar zijn en tot ’s avonds laat aan het werk zijn. Onbedoeld bepaal jij met dit gedrag de norm binnen het team. Medewerkers weten ‘zo doen wij het hier’. Ze kopiëren dit gedrag om daarmee de erkenning en waardering van jou en de organisatie

Lees verder »
jezelf-vergelijken-met-anderen

Waarom je jezelf wél moet vergelijken met anderen

Onlangs tijdens een coachsessie gooide Elke al haar frustraties eruit. “Jerry heeft het pas goed voor elkaar, zijn vrouw werkt ook. Ze hebben veel meer te besteden dan ik”. Ik zie aan Elke dat ze nog veel meer gal te spuwen heeft. “Ze gaan drie keer per jaar op vakantie.

Lees verder »
taboe-onzekerheid

Nieuw: taboe op niet onzeker zijn

In mijn eerdere blogs scheef ik over het taboe op onzekerheid. Dat dat er is, is duidelijk. Nu vroeg ik me af wat er zou gebeuren als we een nieuw taboe zouden introduceren: het taboe op ‘niet onzeker zijn’. Er is tenslotte ook al een taboe op arrogantie of te

Lees verder »
Onzekerheid-coach

Geurend maandverband als doekje voor het bloeden

Zo’n 28 jaar geleden schreef ik er al over: het effect dat je bereikt door het kopen van een product. Voor Nederlandse les kregen we de opdracht om een reclame voor een niet bestaand product bedenken. Ik maakte een reclame voor maandverband die actief een frisse geur afscheidt zodat vrouwen

Lees verder »
hoofd-opruimen

Coaching voor een leeg hoofd

Dat coaching niet altijd zwaar of emotioneel hoeft te zijn, bewijst dit verhaal. ‘Kan je me vandaag helpen mijn hoofd leeg te maken?’, was de letterlijke vraag van mijn cliënt als reactie op de vraag die ik vaak stel bij aanvang van een sessie: ‘waarmee wil je vandaag aan de

Lees verder »
Onzekerheidsmanager

Niks is beter dan in een snikhete flat zitten

Laatst ging ik bij mijn lieve moeder op visite. De dagen ervoor waren warm geweest maar nu was het afgekoeld en er waaide een frisse wind. Toen ik binnenkwam, merkte ik dat er een enorme onnodige warmte in huis hing.  De deuren zaten dicht en mijn moeder had het zweet

Lees verder »
Emoties-coach

Je zichtbare emotie is vaak niet waar het om draait

‘Hoezo niet? Als ik boos ben, ben ik toch gewoon boos?’, vraag je je nu misschien af. Soms is dat inderdaad zo. Maar vaak ook niet. Vooral niet als je langer boos blijft dan, gezien de situatie, logisch is. ‘Zo moeilijk is dat toch niet?’ Een tijdje geleden begeleidde ik

Lees verder »
Coach-zelfvertrouwen

1 schildpad tussen 12 parkietjes

‘De wereld zit niet op jou te wachten’Als je introvert bent en daar onzeker over bent, kan je het knap lastig hebben in het extraverte tijdperk waarin we nu leven. Het lijkt erop dat extraverte eigenschappen geliefd zijn. Sla een willekeurige vacaturetekst erop na en je ziet dat deze doorspekt

Lees verder »
Coach-zelfvertrouwen

Een worst voor de 55-plusser (maar lees dit ook als je 40 bent)

Een carrièreverandering maken door buiten de kaders te denken. Dit was het onderwerp van een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden waar ik laatst was. De gemiddelde leeftijd was 55 jaar. Wie de gemiddelde 55+’er kent, zal weten dat daar de schoen meteen knelde. Niet omdat deze mensen niet buiten de kaders kunnen

Lees verder »

Je bent iets met een Polly-4 fiets

Voor mijn verjaardag had ik een geel Polly 4-fietsje gekregen. Met zijwieltjes. Ik wist dat kinderen in de buurt zonder zijwieltjes konden fietsen en ik – vier jaar en groot voor mijn leeftijd – zou toch zeker niet voor hen onderdoen? Daar ging ik. Eerst in de tuin, daarna rondjes

Lees verder »
Coach-zelfvertrouwen

Zie je mij al in een klein gouden bikinietje?

Ik worstel er al een tijdje mee. Mijn weg vinden als offline coach in de onlinewereld. Niet dat ik niet kan omgaan met social media. Dat is het probleem niet. Ik ben best handig en creatief en kan ook best schrijven. Nee, de vraag die me de laatste tijd bezighoudt,

Lees verder »
Angst

Wat er ook gebeurt, je kan het aan

Wat een inzicht! Laatst las ik een interessante zienswijze op angst, namelijk onder elke angst ligt de angst dat je, wat er in je leven gebeurt, niet aan zal kunnen. Dus bijvoorbeeld: bij het idee van het moeten houden van een presentatie breekt het zweet je al uit, want wat

Lees verder »
Faalangst

Durf jij te falen?

We hebben er allemaal in meer of mindere mate last van: faalangst. Waar de een wordt uitgedaagd om nog betere prestaties neer te zetten, wordt de ander overmand door angst en komt helemaal niet meer tot actie. Faalangst kan je omschrijven als de angst om fouten te maken, af te

Lees verder »
Perfectionisme

Hoge lat

Ben jij iemand die voor alles een hoge lat heeft? Mensen die perfectionistisch zijn, gaan voor het allerbeste resultaat. Als je dat niet haalt, verwijt je jezelf dat je niet genoeg je best hebt gedaan. Altijd het beste werk afleveren gaat niet waardoor perfectionisten gaan twijfelen aan zichzelf en zich

Lees verder »
Cirkel-van-invloed-en-betrokkenheid

Cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokkenheid. Je hebt er misschien wel eens van gehoord maar wat is het precies? Een tijdje geleden schreef ik over proactiviteit. Ik schreef ook dat pro actief gedrag te ontwikkelen is. Als je pro actief bent dan ben je bezig met dingen waar je invloed

Lees verder »
Zelfvertrouwen-coach
Chat openen
Neem direct contact op
Hallo, waarmee kan ik je helpen?