Zelfvertrouwentest

Deze test is de Rosenberg Self-esteem scale. De Rosenberg Self-Esteem Scale is wereldwijd het meest gebruikte instrument om zelfvertrouwen te meten. Het meet in hoeverre je je…