Zelfvertrouwen

Onzekerheid is een normaal verschijnsel: iedereen heeft er weleens last van

Een gebrek aan zelfvertrouwen wordt pas een probleem wanneer het als een rode draad door je leven loopt en grote en kleine levensbeslissingen negatief beïnvloedt. Blijf jij bijvoorbeeld liever bij je ouders wonen omdat je denkt dat je niet op jezelf kan staan? Durf je geen autorijlessen te nemen omdat je denkt dat je het niet kunt? Vind je het lastig om voor je eigen mening op te durven komen? Vind je het spannend om op mensen af te stappen uit angst uitgelachen te worden? Kortom: je maakt veilige keuzes of helemaal geen keuzes. Graag ga ik samen met jou het avontuur aan waarin we werken aan jouw zelfvertrouwen vergroten!

Hoe ontstaat onzekerheid?

Een gebrek aan zelfvertrouwen ontstaat vaak in de kinderjaren door boodschappen die je ontving van opvoeders en de overtuigingen die je daardoor ontwikkelde. Ook de mate waarin je gezien werd, welk voorbeeld je van je ouders kreeg en de eisen die aan jou gesteld werden, kunnen in je jeugd leiden tot een negatief zelfbeeld.

Onterecht wordt wel eens gedacht dat je of onzeker of vol zelfvertrouwen wordt geboren.

Twee categorieën onzekerheid

Op latere leeftijd kunnen situaties er opeens voor zorgen dat je onzeker wordt. Bijvoorbeeld: omdat je je baan verliest en bij het idee dat je misschien je huis moet gaan verkopen onzeker wordt. Bij iedere volgende baan kan de angst blijven bestaan dat je deze baan kwijtraakt.

Grofweg zijn er twee categorieën: onzeker zijn over wie je bent en onzeker zijn over wat je kan.

Hoe uit onzekerheid zich?

Een gebrek aan zelfvertrouwen laat zich op verschillende manieren zien. Vaak weet je niet eens dat achter jouw gedrag onzekerheid schuilt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Perfectionisme: de lat heel hoog leggen, te hard werken om het in de ogen van de ander goed te doen.
  • Risico’s vermijden: geen nieuwe taken aanpakken, niet uit je comfortzone durven gaan.
  • De ander als uitgangspunt nemen: niet voor jezelf op kunnen komen, anderen over je grens laten gaan, doen wat een ander wil, niet je eigen mening geven.
  • Geen stappen zetten: te lang in een relatie blijven of in een functie blijven werken terwijl je het al lang niet meer naar je zin hebt. Je twijfelt aan je capaciteiten.

Zelfvertrouwen is ook voor jou weggelegd

De vervelende gevolgen van onzekerheid variëren van het gevoel ‘niet de kans krijgen die je verdient’ tot aan eenzaamheid, burn-out of depressief raken. Ik ken geen snelle oplossing voor het onderdrukken of wegwerken van onzekerheid.

Ik geloof dat door kleine stappen zetten, je gevoel van zelfvertrouwen op steeds meer gebieden steeds groter wordt. Dus volgens het principe ‘niet durven, toch doen’. Op welk vlak het gebrek aan zelfvertrouwen ook ligt; met toewijding en de juiste begeleiding van bijvoorbeeld een coach is er heel veel mogelijk.

Ben jij er klaar voor?

Dus wil jij aan de slag met het vergroten van je zelfvertrouwen? Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Zelfvertrouwen-coach